Trang chủ

[ux_slider]

[ux_banner height=”37%” bg=”825″ bg_size=”original”]

[text_box width=”50″ position_x=”0″ position_y=”50″]

[/text_box]

[/ux_banner]
[ux_banner height=”37%” bg=”827″ bg_size=”original”]

[text_box width=”50″ position_x=”0″ position_y=”50″]

[/text_box]

[/ux_banner]
[ux_banner height=”37%” bg=”840″ bg_size=”original”]

[text_box width=”50″ position_x=”0″ position_y=”50″]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/ux_slider]
[section bg_color=”rgb(237, 237, 237)” padding=”0px”]

[row]

[col span__sm=”12″]

[gap]

Đào tạo Bất động sản chuyên sâu

[divider align=”center” width=”84px” color=”rgb(164, 159, 159)”]

[/col]

[/row]
[row]

[col span=”6″ span__sm=”12″]

[blog_posts style=”shade” type=”row” columns=”1″ columns__md=”1″ ids=”568″ show_date=”text” excerpt=”false” image_height=”72%” image_size=”original” text_align=”left”]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

[blog_posts style=”vertical” type=”row” columns=”1″ columns__md=”1″ ids=”571,574″ show_date=”false” image_height=”71%” image_width=”31″ image_size=”original” text_align=”left”]

[/col]

[/row]

[/section]
[section bg_color=”rgb(237, 237, 237)” padding=”0px”]

[row]

[col span__sm=”12″ padding=”0px 0px 0px 0px”]

Hội thảo Bất động sản theo chuyên đề

[divider align=”center” width=”84px” color=”rgb(164, 159, 159)”]

[/col]

[/row]
[row]

[col span=”6″ span__sm=”12″]

[blog_posts style=”shade” type=”row” columns=”1″ columns__md=”1″ ids=”711″ show_date=”false” excerpt=”false” image_height=”72%” image_size=”original” text_align=”left”]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

[blog_posts style=”vertical” type=”row” col_spacing=”small” columns=”1″ columns__md=”1″ posts=”3″ show_date=”false” image_height=”71%” image_width=”31″ image_size=”original” text_align=”left” text_padding=”10px 10px 10px 10px”]

[/col]

[/row]

[/section]
[section bg_color=”rgb(237, 237, 237)” padding=”0px”]

[row]

[col span__sm=”12″]

Video mới nhất của Tuấn Đầu Tư

[divider align=”center” width=”84px” color=”rgb(164, 159, 159)”]

[gap height=”13px”]

[row_inner]

[col_inner span__sm=”12″ padding=”0px 0px 0px px”]

[blog_posts style=”normal” col_spacing=”small” columns__md=”1″ depth=”1″ slider_nav_style=”simple” auto_slide=”3000″ cat=”78″ show_date=”false” excerpt=”false” image_height=”65%” image_size=”original” text_align=”left” text_bg=”rgb(255, 255, 255)” text_padding=”10px 10px 20px 10px”]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/col]

[/row]

[/section]
[section bg_color=”rgb(237, 237, 237)” padding=”0px”]

[row]

[col span__sm=”12″]

Thông tin thị trường

[divider align=”center” width=”84px” color=”rgb(164, 159, 159)”]

[blog_posts style=”normal” columns__md=”1″ slider_nav_style=”simple” show_date=”text” excerpt=”false” comments=”false” image_height=”65%” image_size=”original” text_align=”left” text_padding=”10px 10px 20px 10px”]

[/col]

[/row]

[/section]
[section bg_color=”rgb(237, 237, 237)” padding=”0px”]

[row]

[col span__sm=”12″]

Dịch Vụ

[divider align=”center” width=”84px” color=”rgb(164, 159, 159)”]

[row_inner]

[col_inner span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image_box img=”598″ image_height=”65%” image_radius=”4″]

Tư vấn đầu tư

Tư vấn lập kế hoạch đầu tư và danh mục bất động sản cho các nhà đầu tư, tổ chức

[/ux_image_box]

[/col_inner]
[col_inner span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image_box img=”599″ image_height=”65%” image_radius=”4″]

Mua bán dự án

Dịch vụ thu xếp hoạt động mua bán và sát nhập (M&A) các dự án bất động sản

[/ux_image_box]

[/col_inner]
[col_inner span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image_box img=”600″ image_height=”65%” image_radius=”4″]

Gọi vốn

Dịch vụ gọi vốn cho các dự án từ các đối tác uy tín trong và ngoài nước

[/ux_image_box]

[/col_inner]

[/row_inner]
[row_inner]

[col_inner span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image_box img=”602″ image_height=”65%” image_radius=”4″]

Tổ chức sự kiện

Tổ chức sự kiện giới thiệu/ mở bán/ họp báo/ ra mắt cho các doanh nghiệp bất động sản

[/ux_image_box]

[/col_inner]
[col_inner span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image_box img=”603″ image_height=”65%” image_radius=”4″]

Đào tạo

Cung cấp các chương trình huấn luyện chuyên nghiệp hàng đầu cho các nhà đầu tư bất động sản cá…

[/ux_image_box]

[/col_inner]
[col_inner span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image_box img=”604″ image_height=”65%” image_radius=”4″]

Truyền thông, Media

Tư vấn và lập kế hoạch truyền thông/ PR cho các dự án và doanh nghiệp bất động sản

[/ux_image_box]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/col]

[/row]

[/section]
[ux_banner height=”28%” height__sm=”55%” bg=”607″]

[text_box position_x=”50″ position_y=”50″]

[/text_box]

[/ux_banner]

Scroll to Top