Thông tin thanh toán

Quý khách có thể chọn thanh toán bằng 1 trong các hình thức sau:

1. Thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng / ATM / hoặc nộp tiền vào tài khoản:
Quý khách có thể sử dụng dịch vụ chuyển khoản ngân hàng ibanking, hoặc từ các máy rút tiền tự động ATM để chuyển tiền theo số các tài khoản cá nhân sau:
Ngân hàng Techcombank
Chủ tài khoản: Đỗ Anh Tuấn
Số tài khoản: 19020834417555

Scroll to Top