Chính sách hoàn trả, hoàn tiền

Chúng tôi sẽ hoàn trả, hoàn tiền cho khách hàng/ học viên trong trường hợp sau:

Đối với chương trình học Coaching Quản lý tài chính cá nhân:
Nếu học viên học xong 2 buổi mà không hài lòng vì bất kỳ lý do gì đi nữa và muốn hủy khóa học hoàn lại tiền thì Tuấn Đầu Tư cam kết sẽ hoàn lại toàn bộ học phí trong 48 giờ làm việc.
Đây là cam kết của Tuấn Đầu Tư, và cũng là lời khẳng định chất lượng đào tạo!</code>

Scroll to Top